نیازمندی ها

توضیحات نیازمندی ها

  ارتباط با مديران گروه (مشاهده)

  ارتباط با مديران گروه - پست الکترونیک (مشاهده)

  تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰(مشاهده)

  شيوه نامه برگزاري كلاس هاي مجازي در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰(ويژه دانشجويان)

  کانال اطلاع رسانی دفتر تشکیل کلاس ها (TDFMA@)